You are here:

Seirbhís do Chustaiméirí

Tá sé d'aidhm againn seirbhís phroifisiúnta d'ardcháilíocht a chur ar fáil dár gcustaiméirí ar fad. Tá ár gCairt um Sheirbhís do Chustaiméirí nuashonraithe againn le haghaidh 2018.  Leagtar amach inár gCairt um Sheirbhís do Chustaiméirí caighdeán na seirbhíse lenar chóir duit a bheith ag súil uainn. Má tá moladh nó barúil ar bith agat maidir le haon ghné dár seirbhísí, déan teagmháil, le do thoil, lenár ndeasc chabhrach don tseirbhís chustaiméara.